Direct naar content gaan

Samenvatting

Aan de Kennisgroep bijzondere winstbepalingen vpb is een vraag gesteld over de achterwaartse verrekening van een verlies uit 2022 met een winst over 2021 en de temporiseringsregels die per 1 januari 2022 zijn opgenomen in artikel 20, lid 2, tweede volzin, Wet VpB 1969.

Vragen
  1. Is de achterwaartse verrekening van een verlies uit 2022 met een winst over 2021 onderhevig aan de temporiseringsregels zoals deze per 1 januari 2022 in de Wet VpB 1969 zijn opgenomen (artikel 20, lid 2, tweede volzin, Wet VpB 1969)?
  2. Is het antwoord op vraag 1 ja, hoe werkt de verliestemporisering uit als eerst sprake is van voorwaartse verrekening van een verlies van vóór 2021 met de winst over 2021?
Antwoorden
  1. Ja. Het recht op verliesverrekening wordt beheerst door de wettekst geldend voor het verliesjaar. De achterwaartse verrekening van een verlies uit 2022 met een winst over 2021 is onderhevig aan de temporiseringsregels zoals deze per 1 januari 2022 in de Wet VpB 1969 zijn opgenomen (artikel 20, lid 2, tweede volzin, Wet VpB 1969).
  2. Op de voorwaartse verrekening van verlies van vóór 2021 met winst over 2021 zijn de temporiseringsregels niet van toepassing. Als na deze verliesverrekening nog winst over 2021 resteert, dan kan een verlies uit 2022 daarmee worden verrekend. Op deze achterwaartse verliesverrekening zijn de temporiseringsregels wel van toepassing. Het bedrag van de belastbare winst over 2021 dat in aanmerking komt voor verrekening (de zogenoemde ‘verliesverrekeningsruimte’), wordt hierbij mede begrensd door de eerdere voorwaartse verrekening van verliezen van vóór 2021 met de winst over 2021.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2023
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
14 november 2023
Rolnummer
KG:011:2023:14
NLF-nummer
NLF 2023/2617
Aflevering
23 november 2023
bwbr0002672&artikel=20,bwbr0002672&artikel=20

Naar de bovenkant van de pagina