Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Werkgevers die arbeidsgehandicapte werknemers in dienst nemen mogen onder voorwaarden gedurende drie jaar een premiekorting toepassen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als de desbetreffende werknemer recht heeft op een uitkering volgens de WIA of Wajong. Ook als een werknemer van ten minste achttien jaar door ziekte of handicap problemen heeft gehad bij het volgen van onderwijs en binnen vijf jaar na afronding van dat onderwijs bij de werkgever in dienstbetrekking gaat werken, mag de werkgever een premiekorting toepassen. Hij of zij moet dan wel over een verklaring van het UWV beschikken.

In de onderhavige zaak heeft de Inspecteur aan X (werkgever; belanghebbende) over het tijdvak 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 een naheffingsaanslag loonheffingen opgelegd van totaal € 12.268, omdat hij voor deze jaren een te hoge premiekorting heeft toegepast. Deze korting bedraagt vanaf 1 januari 2016 niet € 7.000 per jaar maar € 2.000.

In geschil is of X erop mocht vertrouwen dat artikel 50 Wfsv gedurende de jaren 2016 en 2017 niet gewijzigd zou worden. Niet in geschil is dat de wetgever bij de wijziging van artikel 50 Wfsv per 1 januari 2016 niet heeft voorzien in overgangsrecht.

Voor zover X een beroep doet op de redelijkheid en de billijkheid van de wijziging van artikel 50 Wfsv zonder te voorzien in overgangsrecht, slaagt deze beroepsgrond niet. Ook het beroep van X op het rechtszekerheids- of vertrouwensbeginsel slaagt niet.

Rechtbank Gelderland verklaart het beroep ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2016-2017
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
29 augustus 2022
Rolnummer
21/2356
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2022:5069
NLF-nummer
NLF 2022/1768
Aflevering
15 september 2022
bwbr0017745&artikel=49,bwbr0017745&artikel=49,bwbr0017745&artikel=50,bwbr0017745&artikel=50

Naar de bovenkant van de pagina