Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving(1)
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie(11)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(4)

In de Kamerbrief van 26 november 2021 heeft het kabinet aangegeven dat het percentage van de in rekening te brengen invorderingsrente op 1 januari 2022 niet op 1% wordt vastgesteld, zoals aanvankelijk aangekondigd, maar 0,01% blijft. Dit percentage zal gelden tot en met 30 juni 2022. Op 1 juli 2022 wordt de rente verhoogd naar 1%. Vervolgens wordt, zoals eveneens is aangegeven in de genoemde Kamerbrief, de rente in drie stappen van één procentpunt verhoogd naar het gebruikelijke percentage van 4%. Daarbij wordt de rente op 1 januari 2023 op 2% vastgesteld, op 1 juli 2023 op 3% en vervolgens op 1 januari 2024 op 4%.

Rubriek(en)
Invordering
Belastingtijdvak
1 juli 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
26 november 2021
Rolnummer
35420-458
NLF-nummer
NLF 2022/1272
Aflevering
30 juni 2022
bwbr0004770&artikel=28,bwbr0004770&artikel=28,bwbr0004770&artikel=31,bwbr0004770&artikel=31

X