Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

De Fiscale verzamelwet is ter internetconsultatie voorgelegd en handelt over het volgende:

Fiscale wetgeving is aan maatschappelijke veranderingen onderhevig en moet daarom in sommige gevallen aangescherpt, versoepeld of verduidelijkt worden. Ook wordt een aantal beleidsbesluiten gecodificeerd en zijn wijzigingen voor de BES-eilanden opgenomen in deze (concept-)Fiscale verzamelwet.

Verder loopt er een separaat wetsvoorstel mee. Dit is een wijziging van de Wet OB 1968 in verband met een aanpassing van de aanvullende regeling voor antiek, kunst- en verzamelvoorwerpen (Wet aanpassing aanvullende margeregeling). De maatregelen zijn nog niet voorzien van een uitvoeringstoets, waarmee de maatregelen op uitvoerbaarheid worden getoetst.

Dit (concept)wetsvoorstel bevat de volgende maatregelen:

 • Aanpassen definitie zonnecelauto’s.
 • Codificatie goedkeuring beleidsbesluit leefvervoer.
 • Afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid.
 • Aparte bankvergunning groen beleggen.
 • Aanpassen giftenaftrek en anbi-regelgeving.
 • Rechtsbescherming ter zake van bij voorlopige aanslag IB of vpb opgelegde beschikking belastingrente.
 • Technische wijziging regels anbi’s in derde landen.
 • Codificatie goedkeuring toepassing heffingskortingen voor uitgezonden ambtenaren.
 • Technische aanpassingen in de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting en de bronbelasting.
 • Verduidelijken indexatie woningwaardegrens.
 • Aftrekbeperking btw voor de horeca.
 • Verlaagd btw-tarief voor opfok- en opkweekdiensten.
 • Factureringswijze energieleveranciers.
 • Redactionele wijzigingen in de Wet op de accijns.
 • Aanpassen kring belastingplichtigen verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.
 • Ontvlechting Belastingdienst, Douane en Toeslagen.
 • Kan-bepaling voor het elektronisch berichtenverkeer.
 • Aanpassen fiscaal verschoningsrecht.
 • Herstel omissie invorderingsrente bij verliesverrekening.
 • Fiscale wijzigingen in de BES-wetgeving.
 • Gewichtscategorieën Wet vrachtwagenheffing.

De einddatum van de consultatie is 22 augustus 2022.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
1 januari 2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
19 juli 2022
NLF-nummer
NLF 2022/1452
Aflevering
28 juli 2022

Naar de bovenkant van de pagina