Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) is in het jaar 2016 op verzoek van een stichting mentor van twee personen.

Hij betoogt in deze procedure dat hij recht heeft op giftenaftrek in verband met het afzien van mentorschaps- en kostenvergoedingen ter zake van beide mentorschappen. Niet in geschil is dat de stichting een anbi-status heeft.

Zoals Hof Arnhem-Leeuwarden reeds voor de jaren 2013 tot en met 2015 heeft geoordeeld (ECLI:NL:GHARL:2018:5809, NLF 2018/1757 en ECLI:NL:GHARL:2020:10183, NLF 2020/2790), heeft X ook voor het onderhavige jaar 2016 niet aannemelijk gemaakt dat hij ten aanzien van de stichting heeft afgezien van vergoedingen waarop hij aanspraak kon maken. De Inspecteur heeft deze aftrek dan ook terecht geweigerd. Ook bestaat geen recht op aftrek van autokosten.

De Inspecteur heeft verder giftenaftrek geweigerd ten aanzien van het afzien van kostenvergoedingen ter zake van activiteiten voor of met de vrijmetselaarsloge. Het betreft reiskosten voor de kascommissie en reis- en verblijfkosten voor het bijwonen van een lezing.

Niet in geschil is dat de vrijmetselaarsloge een anbi-status heeft. X heeft echter op generlei wijze aannemelijk gemaakt dat en tot welk bedrag hij kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Bovendien behoren kosten voor het bijwonen van een lezing niet naar algemeen aanvaarde maatschappelijke opvattingen te worden vergoed, oordeelt het Hof.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2016
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
7 december 2021
Rolnummer
21/00016
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2021:11218
NLF-nummer
NLF 2022/0025
Aflevering
6 januari 2022
bwbr0011353&artikel=6.35,bwbr0011353&artikel=6.35,bwbr0011353&artikel=6.36,bwbr0011353&artikel=6.36

Naar de bovenkant van de pagina