Gerelateerde content
 • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
 • Internationale regelgeving(2)
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie(14)
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur(1)
 • Recent(4)
 • Soft Law(20)

De Poolse vennootschap P is voornemens om een activiteit op het gebied van zogenoemde algemeen toegankelijke laadstations voor elektrische voertuigen op te starten. In het kader van deze activiteit zal de vennootschap mogelijk laadstations installeren en deze tegen vergoeding beschikbaar stellen. Gebruikers van elektrische voertuigen zullen er hun voertuig kunnen opladen bij stations met verschillende laadstandaarden en -snelheden. Volgens de vennootschap moeten alle door haar verrichte prestaties ten behoeve van de gebruikers van de laadstations voor voertuigen worden geacht een enkele belastbare werkzaamheid te vormen, namelijk een onder bezwarende titel verrichte dienst.

De Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) heeft hierover aan het HvJ de volgende prejudiciële vraag gesteld:

Vormen de samengestelde prestaties die bij oplaadpunten ten behoeve van gebruikers van elektrische voertuigen worden verricht en die bestaan in:

 1. het beschikbaar stellen van laadapparatuur (met inbegrip van het integreren van de gebruikte oplader met het besturingssysteem van het betreffende voertuig);
 2. het zorgen voor toevoer van elektrische energie met de vereiste parameters voor de accu’s van elektrische voertuigen;
 3. het bieden van de noodzakelijke technische ondersteuning voor de voertuiggebruikers;
 4. het aan de gebruikers beschikbaar stellen van een gespecialiseerd platform, een gespecialiseerde website of een gespecialiseerde applicatie voor het reserveren van een bepaalde connector, het raadplegen van het overzicht van eerdere transacties en betalingen, en de gebruikmaking van een zogenoemde e-wallet om de voor de verschillende laadsessies verschuldigde bedragen te voldoen,

leveringen van goederen in de zin van artikel 14, lid 1, Btw-richtlijn of diensten in de zin van artikel 24, lid 1, van deze richtlijn?

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
HvJ
Datum instantie
13 juni 2022
Rolnummer
C-282/22
NLF-nummer
NLF 2022/1196
Aflevering
23 juni 2022
celex32006l0112&artikel=14,celex32006l0112&artikel=14,celex32006l0112&artikel=24,celex32006l0112&artikel=24

X