Direct naar content gaan

Samenvatting

De Inspecteur is erachter gekomen dat X (belanghebbende) in zijn aangifte IB/PVV 2008 buitenlands vermogen heeft verzwegen. Daarom is met toepassing van de verlengde navorderingstermijn een navorderingsaanslag (en een beschikking heffingsrente) opgelegd.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de Inspecteur ten aanzien van de hoogte van de navorderingsaanslag IB/PVV 2008 niet heeft voldaan aan de op hem rustende bewijslast inzake de gerechtigdheid van X tot meer buitenlandse bankrekeningen dan twee Italiaanse bankrekeningen. De saldi van deze twee bankrekeningen op 1 januari 2008 bleven ruim onder het bedrag van het heffingsvrije vermogen van dat jaar, zodat er geen reden was voor het opleggen van een navorderingsaanslag. Het beroep is daarom gegrond. De navorderingsaanslag wordt vernietigd.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2008
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum instantie
30 juni 2022
Rolnummer
21/3239
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2022:2681
NLF-nummer
NLF 2022/1555
Aflevering
11 augustus 2022
bwbr0002320&artikel=16&lid=4,bwbr0002320&artikel=16&lid=4,bwbr0011353&artikel=5.5,bwbr0011353&artikel=5.5

Naar de bovenkant van de pagina