Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie(29)
  • Commentaar NLFiscaal(1)
  • Literatuur
  • Recent(1)

X (belanghebbende) heeft samen met zijn partner van zijn ouders een perceel bouwrijpe industriegrond gekocht met daarop twee te slopen woningen. Hij heeft dit perceel ter beschikking gesteld aan zijn bv. De bv oefent op het aangrenzende perceel een autobedrijf uit.

X en zijn partner hebben de aankoop van het perceel inclusief woningen (gedeeltelijk) gefinancierd met een lening van de bank en een lening van de (schoon)vader.

In geschil is het tbs-resultaat voor de jaren 2013, 2014 en 2015. In het bijzonder zijn nog in geschil de rentelasten die verband houden met het perceel. Daarvoor is van doorslaggevende betekenis de waarde in het economische verkeer van het perceel op 1 januari 2013 (step-upwaarde).

Partijen maken de door hen (met taxatierapporten) voorgestane step-upwaarde niet aannemelijk, aldus Rechtbank Gelderland. De transactie tussen X en vader is onderdeel van een package deal en daarom niet zakelijk. De koopprijs vermeerderd met overdrachtsbelasting kan dan niet als uitgangspunt dienen. De Inspecteur houdt geen rekening met de waardeverhogende omstandigheid dat sprake is van ‘buurmans grond’. De Rechtbank stelt de waarde van het perceel in goede justitie vast en vermindert de aan X opgelegde navorderingsaanslagen.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2013-2015
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
27 mei 2022
Rolnummer
20/3361; 20/3998; 20/3999
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2022:2686
NLF-nummer
NLF 2022/1204
Aflevering
23 juni 2022
bwbr0011353&artikel=3.94,bwbr0011353&artikel=3.94

X