Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(2)
  • Jurisprudentie(237)
  • Commentaar NLFiscaal(10)
  • Literatuur(1)
  • Recent(8)

De Inspecteur heeft aan X opgelegde aanslagen IB/PVV aanvankelijk conform de aangiften opgelegd, maar nadien opnieuw vastgesteld bij correctiebeschikkingen (met correcties ten aanzien van de zorgkosten).

X heeft het standpunt ingenomen dat hij het vermoeden heeft dat er in zijn geval sprake is geweest van etnisch profileren in het kader van het zogenoemde ‘project 1043’ en de databank FSV (Fraude Signalering Voorziening).

Rechtbank Noord-Nederland heeft X in de gelegenheid gesteld dit standpunt nader te motiveren en te voorzien van bewijsstukken (tussenuitspraak 25 januari 2022, 21/1640, ECLI:NL:RBNNE:2022:1676, NLF 2022/1059).

Met de stukken die daarop namens X zijn overgelegd, heeft hij volgens de Rechtbank onvoldoende gemotiveerd gesteld dat er achter de schermen bij de Inspecteur sprake moet zijn geweest van etnisch profileren. In ieder geval had de gemachtigde – zeker gelet op de stellige beweringen op de zitting en de duidelijke opdracht van de Rechtbank – op de een of andere manier een begin van bewijs moeten laten zien dat zijn klanten met een allochtone achtergrond anders zijn behandeld dan klanten met een autochtone achtergrond. Het enkele feit dat 8 van de 136 allochtone klanten zijn geregistreerd in de FSV, zegt te weinig over een eventuele stelselmatige discriminatie naar afkomst of nationaliteit door de Inspecteur. Deze beroepsgrond slaagt daarom niet.

Het beroep is niettemin gegrond. De Inspecteur stelt zich nader op het standpunt dat recht bestaat op een hogere aftrek van dieetkosten. Voorts heeft X de (forfaitaire) extra uitgaven voor kleding en beddengoed voor zichzelf aannemelijk gemaakt voor de jaren 2015, 2016 en 2017 en voor X en zijn echtgenote beiden voor 2018.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2015-2018
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum instantie
20 mei 2022
Rolnummer
21/1640; 21/1641; 21/1642; 21/1643
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2022:1682
NLF-nummer
NLF 2022/1058
Aflevering
2 juni 2022
bwbr0011353&artikel=6.17,bwbr0011353&artikel=6.17

X