Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving(1)
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie(11)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(4)

De staatssecretaris van Toeslagen en Douane heeft de schriftelijke vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel ‘Geen invorderingsrente bij hervatting invordering toeslagschulden’ beantwoord.

Dit wetsvoorstel is op 19 mei 2022 bij de Tweede Kamer ingediend en handelt over het volgende:

Indien iemand een toeslag geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen, wordt er rente (invorderingsrente) in rekening gebracht bij te late betaling. Dit wetsvoorstel regelt dat in afwijking van de Awir aan burgers bij wie de invordering van toeslagschulden is opgeschort wegens de COVID-19-pandemie de mogelijkheid wordt geboden om de openstaande terugvordering zonder invorderingsrente te voldoen. Toeslagen biedt alle belanghebbenden bij wie terugvorderingen in verband met COVID-19 in de periode van 23 maart 2020 tot en met vorderingen met een dagtekening van 28 februari 2022 waren opgeschort, bij de hervatting van de invorderingsactiviteiten de mogelijkheid om deze terugvorderingen (gebundeld) ineens of binnen 24 maanden te voldoen. Dit wetsvoorstel regelt dat er bij deze specifieke groep, voor zover zij gebruikmaken van dit aanbod, geen invorderingsrente wordt gerekend over het betaalde.

De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 juli 2022. Indien het Staatsblad waarin de wet zal worden geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2022, treedt deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 juli 2022.

Rubriek(en)
Invordering
Toeslagen
Belastingtijdvak
1 juli 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
22 juni 2022
Rolnummer
36 103
NLF-nummer
NLF 2022/1273
Aflevering
30 juni 2022
bwbr0004770&artikel=28,bwbr0004770&artikel=28,bwbr0004770&artikel=31,bwbr0004770&artikel=31

X