Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (belanghebbende) is ingenieur in informatietechniek. Hij is beroepsmatig bezig geweest als ontwerper van elektronica en procesautomatisering. Hij is sinds 1990 niet meer beroepshalve werkzaam en ontvangt een uitkering. Hij heeft in eigen beheer studie en onderzoek verricht, buiten een regulier leertraject. Naar eigen zeggen betreft het – kort gezegd – een studie naar aanleiding van cybercrime in opkomst.

In geschil is onder meer of de onderzoekskosten voor aftrek in aanmerking komen als scholingsuitgaven.

X heeft geen feiten en omstandigheden aangevoerd die de conclusie rechtvaardigen dat hij onder toezicht van een derde stond bij zijn studie en/of onderzoek en evenmin dat hij door een derde daarin werd begeleid in de zin van het arrest HR 25 januari 2008, 41.927, ECLI:NL:HR:2008:BC2601. Hof Arnhem-Leeuwarden ziet dan ook geen reden om anders te oordelen dan in zijn eerdere uitspraken over voorgaande jaren. De kosten kunnen niet als scholingsuitgaven in aftrek worden gebracht.

Evenmin kan het door X in de aangifte IB/PVV 2018 opgevoerde bedrag van € 15.755 als negatief resultaat uit overige werkzaamheden in aanmerking worden genomen. Tot nu toe heeft X geen inkomsten gehad uit zijn onderzoek, maar daar slechts (aanzienlijke) kosten voor gemaakt. Hiermee heeft X niet aannemelijk gemaakt dat in 2018 objectief bezien sprake was van een winstverwachting. Van een bron van inkomen is reeds daarom geen sprake. Het Hof bevestigt in zoverre de uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland. Ten aanzien van een aantal jaren heeft de Rechtbank het beroep van X voorts terecht wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2010, 2012-2018
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
19 juli 2022
Rolnummer
21/00821; 21/00822; 21/00823; 21/00824; 21/00825; 21/00826; 21/00827; 21/00828
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:6289
NLF-nummer
NLF 2022/1557
Aflevering
11 augustus 2022

Naar de bovenkant van de pagina