Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris van Toeslagen en Douane heeft Kamervragen beantwoord over uitspraken tijdens de ministerraad van 14 april 2022 over het toeslagenschandaal. Hij geeft aan dat ook het kabinet graag wil dat de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire zo snel als het kan worden geholpen. Dat gaat echter niet van vandaag op morgen. Daar wil de staatssecretaris realistisch in zijn, ook als dat soms een moeilijke boodschap is.

Ouders kunnen zich tot 1 januari 2024 aanmelden voor de herstelregeling. Als een ouder zich aanmeldt voor herstel worden alle publieke schulden gepauzeerd. Binnen zes maanden krijgt een gedupeerde ouder te horen of hij of zij recht heeft op € 30.000 en kort hierna starten de Belastingdienst, Toeslagen en alle publieke schuldeisers met het kwijtschelden van publieke schulden van de gedupeerde ouder en diens partner.

Gedupeerden en hun partner kunnen daarnaast ook sinds 5 januari 2022 een verzoek bij Sociale Banken Nederland (SBN) indienen voor de overname en het oplossen van hun private schulden. In de tussentijd geldt het moratorium en kunnen private schuldeisers voor twaalf maanden geen invorderingsmaatregelen nemen tegen de gedupeerde ouder of diens partner.

Ten slotte werkt de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) nauw samen met de gemeenten die de ouders op andere leefgebieden ondersteuning kan bieden. Het forfaitaire bedrag van € 30.000 en de uitgebreide schuldenaanpak dienen er juist voor dat ouders niet in de financiële problemen komen.

De hersteloperatie zal dus nog geruime tijd na 1 januari 2024 doorlopen. Ten slotte wordt momenteel ook de herstelregelingen voor kinderen, ex-partners en niet-kinderopvanggerechtigden uitgewerkt. Uitvoering van deze regelingen zal ook tijd kosten, aldus de staatssecretaris.

Metadata

Rubriek(en)
Toeslagen
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
11 mei 2022
Rolnummer
2022-0000143470
NLF-nummer
NLF 2022/0992
Aflevering
19 mei 2022

Naar de bovenkant van de pagina