Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(3)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(8)
  • Jurisprudentie(49)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(16)
  • Recent(10)

Deze conclusie van A-G Niessen handelt over een geschil betreffende de vraag of het lid van de enkelvoudige kamer van Rechtbank Den Haag dat in eerste instantie over de zaak heeft beslist, ook het verzoek tot herziening van die uitspraak in behandeling mocht nemen. Daarnaast is in geschil of het verzoek tot herziening terecht is afgewezen.

Artikel 8:119 Awb schrijft niet voor welke kamer het verzoek tot herziening dient te behandelen. Dit brengt volgens de A-G mee dat op grond van de wet ruimte lijkt te bestaan voor behandeling van het verzoek tot herziening door een of meer leden van dezelfde enkelvoudige dan wel meervoudige kamer als die de oorspronkelijke uitspraak hebben gedaan. Aan de andere kant rijst de vraag of hiermee wel wordt voldaan aan de eisen van een goede procesorde.

In de onderhavige zaak gaat het echter niet om een meervoudige, maar om een enkelvoudige kamer. Het lid van de enkelvoudige kamer dat over het geschil in eerste instantie heeft beslist, heeft ook in diezelfde samenstelling beslist over het verzoek tot herziening van die uitspraak. Dit vormt naar de mening van de A-G een inbreuk op (de eisen van) een goede procesorde. Daarom geeft de de A-G de Hoge Raad in overweging om de zaak te verwijzen voor een nieuwe behandeling van het verzoek tot herziening.

Voor zover de erven klagen dat zij geen mogelijkheid hebben gehad om de enkelvoudige kamer te wraken, nu op het verzoek tot herziening is beslist zonder dat een zitting heeft plaatsgevonden, geldt dat deze klacht volgens de A-G niet kan slagen. Een verzoek tot wraking geschiedt op grond van artikel 8:16 Awb immers schriftelijk. Nu verwijzing dient te volgen voor de herbeoordeling van het verzoek tot herziening in volle omvang, is behandeling van de overige klachten van de erven naar de mening van de A-G niet nodig.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2017
Instantie
A-G
Datum instantie
13 mei 2022
Rolnummer
21/04241
ECLI
ECLI:NL:PHR:2022:458
Auteur(s)
Yola Geradts
Geradts & Vetter Advocaten
NLF-nummer
NLF 2022/1242
Aflevering
30 juni 2022
Judoreg
NFB5096
bwbr0002320&artikel=53,bwbr0002320&artikel=53,bwbr0002320&artikel=67,bwbr0002320&artikel=67,bwbr0005537&artikel=3:4,bwbr0005537&artikel=3:4

X