Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

De eigenaar van een woning (hierna: X) heeft op 25 februari 2020 een machtiging afgegeven aan WOZ-specialist A. De machtiging is voorgedrukt en daar staat onder andere in dat A wordt gemachtigd om namens X bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking van 31 januari 2020 en om na een uitspraak op dat bezwaar beroep, hoger beroep en beroep in cassatie in te stellen. X heeft met pen op die machtiging geschreven: ‘alleen voor bezwaar WOZ-waarde 2020’.

Op 6 maart 2020 is door een medewerker van A namens X bezwaar gemaakt tegen de WOZ-beschikking van 31 januari 2020 inzake het belastingjaar 2020. X is op 23 juli 2020 overleden.

De Heffingsambtenaar heeft ten aanzien van de erven van X uitspraak op bezwaar gedaan.

Een medewerker van A heeft vervolgens beroep ingesteld en daarbij voornoemde machtiging overgelegd.

Rechtbank Oost-Brabant overweegt dat door het overlijden van X de vertegenwoordigingsbevoegdheid van A is geëindigd. Verder kunnen door of namens een overledene geen rechtshandelingen worden verricht. Gevolg hiervan is dat het beroep geacht moet worden te zijn ingesteld door (het kantoor van) A. Aangezien A op grond van artikel 26 en 26a AWR niet het recht toekomt om tegen de bestreden uitspraak beroep in te stellen, moet het beroep niet-ontvankelijk worden verklaard.

Dat (naar aanleiding van vragen van de Rechtbank) de enig erfgename ruim een jaar na het instellen van beroep verklaart met voortzetting van de procedure te kunnen instemmen, maakt dat niet anders. Mocht de erfgename de WOZ-waarde voor dit kalenderjaar alsnog willen aanvechten, dan staat het haar vrij om de Heffingsambtenaar te verzoeken om een WOZ-beschikking, aldus de Rechtbank.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2020
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum instantie
19 april 2022
Rolnummer
20/3612
ECLI
ECLI:NL:RBOBR:2022:1511
NLF-nummer
NLF 2022/1571
Aflevering
11 augustus 2022
bwbr0002320&artikel=26,bwbr0002320&artikel=26,bwbr0002320&artikel=26a,bwbr0002320&artikel=26a

Naar de bovenkant van de pagina