Direct naar content gaan

Samenvatting

In de uitvoeringspraktijk is een vraag opgekomen over de winstsplitsing van artikel 15ah Wet VpB 1969. Deze vraag ziet op de situatie waarin de toepassing van artikel 15, lid 16, jo. artikel 10a Wet VpB 1969 leidt tot een correctie van de winst van de fiscale eenheid. Meer specifiek gaat het daarbij om de situatie waarin als gevolg van de aanwezigheid van voorvoegingsverliezen bij de schuldeiser – die tezamen met de schuldenaar deel uitmaakt van een fiscale eenheid – geen sprake is van compenserende heffing als bedoeld in artikel 10a Wet VpB 1969. In dit besluit (Stcrt. 2022, 11028) gaat de staatssecretaris in op deze situatie. Zijn standpunt in dit besluit is gebaseerd op een redelijke wetstoepassing. Dit besluit treedt met ingang van 29 april 2022 in werking.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
29 april 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
11 april 2022
Rolnummer
2022-94244
Auteur(s)
Michael van Gijlswijk
Meijburg & Co
NLF-nummer
NLF 2022/0907
Aflevering
12 mei 2022
Judoreg
NFB4996
bwbr0002672&artikel=10a,bwbr0002672&artikel=15,bwbr0002672&artikel=15&lid=16,bwbr0002672&artikel=15ah,bwbr0002672&artikel=15ah&lid=3,bwbr0002672&artikel=10a,bwbr0002672&artikel=15,bwbr0002672&artikel=15ah

Naar de bovenkant van de pagina