Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(9)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(2)

A is bestuurder en enig aandeelhouder van de op 15 april 2005 opgerichte vennootschap X (belanghebbende), die op haar beurt weer bestuurder en enig aandeelhouder van Y is. De vennootschappen X en Y vormen sinds die datum een fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

Aan de fiscale eenheid is een naheffingsaanslag omzetbelasting van € 2.049.810 opgelegd (tijdvak van 1 januari 2006 tot en met 31 maart 2010). De Inspecteur heeft het nultarief voor intracommunautaire leveringen van auto’s door de fiscale eenheid geweigerd, omdat zij volgens de Inspecteur wist of had moeten weten dat zij deelnam aan een keten waarin btw-fraude werd gepleegd.

X en Y zijn aansprakelijk gesteld voor de onbetaald gebleven naheffingsaanslag omzetbelasting van de fiscale eenheid.

X heeft beroep ingesteld inzake de aansprakelijkstelling.

Rechtbank Gelderland verwerpt de stelling van X dat de aansprakelijkstelling is opgelegd in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Niet in geschil is dat de fiscale eenheid ten tijde van de aansprakelijkstelling formeel gezien in gebreke is met de betaling van de belastingschuld. De Ontvanger mocht en kon op grond van artikel 43, lid 1, IW 1990 X dan ook aansprakelijk stellen voor de naheffingsaanslag van de fiscale eenheid. Dat de naheffingsaanslag door Hof Arnhem-Leeuwarden (21 mei 2019, 18/00144, ECLI:NL:GHARL:2019:4274, NLF 2019/1320) is verminderd, maakt niet zonder meer dat de aansprakelijkstelling onzorgvuldig tot stand is gekomen.

X heeft wel terecht gesteld dat het bedrag van de aansprakelijkstelling te hoog is. Aangezien het openstaande bedrag € 763.293 bedraagt, vermindert de Rechtbank de aansprakelijkstelling tot dat bedrag.

Rubriek(en)
Invordering
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
1 januari 2006 t/m 31 maart 2010
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
29 april 2022
Rolnummer
20/1457
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2022:2199
NLF-nummer
NLF 2022/1180
Aflevering
16 juni 2022
bwbr0004770&artikel=43,bwbr0004770&artikel=43

X