Direct naar content gaan

Samenvatting

In artikel I van dit besluit (Stcrt. 2023, 1102) wordt onderdeel 2 van het besluit van 2 februari 2017, 2017-36415 (Stcrt. 2017, 12449, NLF 2017/0544) ingetrokken. Dit hangt samen met de wijziging van het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting met ingang van 1 januari 2023 naar 10,4%. Onderdeel 2, geldend tot 1 maart 2023, bevatte een goedkeuring dat de maatstaf van heffing kan worden afgerond naar beneden op € 50 of een veelvoud daarvan. Achtergrond van deze bepaling was dat de verschuldigde overdrachtsbelasting op hele euro’s uitkomt (hetgeen bij een tarief van 8% het geval is). Met ingang van 1 januari 2023 is het algemene tarief overdrachtsbelasting echter verhoogd van 8% naar 10,4% (Belastingplan 2023). Door deze wijziging komt de verschuldigde belasting ook na toepassing van de hiervoor beschreven afrondingsregel niet meer op hele euro’s uit. Dit onderdeel is daarom vervallen. In plaats daarvan zal de verschuldigde – dat wil zeggen de te betalen – overdrachtsbelasting op hele euro’s naar beneden worden afgerond. Deze regel wordt al toegepast bij de andere belastingmiddelen en hoeft niet te worden vastgelegd in wet- of regelgeving.

Artikel II regelt de datum van inwerkingtreding, te weten 1 maart 2023.

Metadata

Rubriek(en)
Belastingen van rechtsverkeer
Belastingtijdvak
1 maart 2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
9 januari 2023
Rolnummer
2023-1
NLF-nummer
NLF 2023/0232
Aflevering
26 januari 2023
bwbr0002740&artikel=14,bwbr0002740&artikel=14

Naar de bovenkant van de pagina