Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

In dit besluit (Stcrt. 2021, 48134) zijn de onderdelen met betrekking tot inrichtingseisen die eerder waren opgenomen in de kaderbesluiten MRB en BPM (BLKB2015/1381M en BLKB2015/1382M) samengevoegd en geactualiseerd. Een aantal onderdelen is aangepast of verduidelijkt. De aanpassingen zijn hieronder enkel benoemd in die gevallen dat de tekst is aangepast ten opzichte van de vorige publicatie van het onderdeel in de oude besluiten.

In dit besluit zijn standpunten aangepast of verduidelijkt over de volgende onderwerpen:

 • Vlakke laadvloer (onderdeel 2.1.1): verduidelijking
 • Stoel(en) en/of bank in de laadruimte ten behoeve van werkzaamheden op locatie (onderdeel 2.1.2): verduidelijking
 • Uitsteeksel en profilering (onderdeel 2.1.3.1): verduidelijking
 • Zoveel mogelijk rondom (onderdeel 2.1.3.3.1): verduidelijking
 • Afzetbare (vracht)container (onderdeel 2.1.5.1): verduidelijking
 • Bestelauto met een bijzondere opbouw (onderdeel 2.1.6.1): verduidelijking met extra voorbeeld
 • Meetmethoden laadruimte pick-up (onderdeel 2.3.2.1) en inkorten laadruimte pick-up (onderdeel 2.3.2.2): verduidelijkt om oneigenlijk gebruik tegen te gaan
 • Meetmethode bij hoog dak (onderdeel 2.3.4): verduidelijking met extra voorbeeld
 • Bijzonder tarief MRB (onderdeel 5.2): het voormalig onderdeel 10.2 van het kaderbesluit MRB is hernoemd en ondergebracht onder de goedkeuringen voor de multifunctioneel ingerichte vrachtauto’s

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
1 januari 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
16 december 2021
Rolnummer
2021-213898
NLF-nummer
NLF 2022/0068
Aflevering
6 januari 2022

X