Direct naar content gaan

Samenvatting

De aanslag IB/PVV 2018 van X (belanghebbende) is conform een herziene aangifte opgelegd. In de herziene aangifte is de hypotheekrenteaftrek volledig toegerekend aan de ex-echtgenoot van X. Deze aangifte is ondertekend met de DigiD van X en medeondertekend met de DigiD van de ex-echtgenoot.

X heeft een verzoek gedaan tot ambtshalve vermindering van de aanslag, maar dit verzoek is afgewezen.

X (belanghebbende) stelt bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat zij recht heeft op een hypotheekrenteaftrek van € 5.688, maar daar is nog geen rekening mee gehouden. Zij betoogt dat haar ex-echtgenoot de herziene aangifte zonder haar toestemming en medeweten heeft ingediend en dat zij niet heeft ingestemd met de verdeling van de hypotheekrenteaftrek zoals deze is aangegeven in deze herziene aangifte en is gevolgd door de Inspecteur.

Naar het oordeel van de Rechtbank heeft de Inspecteur terecht geweigerd om de aanslag ambtshalve te verminderen. De herziene aangifte is ingediend overeenkomstig de daarvoor gestelde voorwaarden, met digitale handtekeningen van beide fiscale partners. Aan de ex-echtgenoot is op die basis een aanslag opgelegd. De stelling van X dat haar ondertekening middels DigiD niet geldig zou zijn, treft geen doel. Het door X gestelde onbevoegd gebruik komt voor haar rekening en risico.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
7 september 2022
Rolnummer
21/1171
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:5137
NLF-nummer
NLF 2022/1851
Aflevering
22 september 2022
bwbr0011353&artikel=2.17,bwbr0011353&artikel=2.17,bwbr0011353&artikel=2.17&lid=4,bwbr0011353&artikel=2.17&lid=4

Naar de bovenkant van de pagina