Direct naar content gaan

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) verkoopt onder de naam ‘magic mushrooms’ dan wel ‘magische truffels’ het product Sclerotia. Dat zijn schimmels die tussen de zwamdraden van bepaalde paddenstoelen onder de grond groeien. Sclerotia worden om hun hallucinerende werking geconsumeerd. Voor dit doel worden zij ook aangeboden door X.

X betoogt in deze procedure tevergeefs dat sprake is van voedingsmiddelen en dat daarom het verlaagde omzetbelastingtarief van toepassing is op grond van tabel I, post a.1, Wet OB 1968. Weliswaar is niet in geschil dat Sclerotia oraal worden geconsumeerd, maar gezien jurisprudentie van het HvJ en de Hoge Raad is dat onvoldoende om te concluderen dat sprake is van voedingsmiddelen. X moet tevens aannemelijk maken dat Sclerotia voedingsstoffen bevatten die dienen voor de opbouw, de energievoorziening en de regulering van het menselijk organisme en noodzakelijk zijn voor de instandhouding, de werking en de ontwikkeling van dat organisme. X is daarin niet geslaagd.

Er is ook geen sprake van schending van het rechtszekerheidsbeginsel en/of het vertrouwensbeginsel, aldus Rechtbank Den Haag. Het beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2020
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum instantie
26 april 2022
Rolnummer
21/3423; 21/8117
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2022:4493
NLF-nummer
NLF 2022/1564
Aflevering
11 augustus 2022
bwbr0002629&artikel=9,bwbr0002629&artikel=9

Naar de bovenkant van de pagina