Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (belanghebbende) is een vereniging van liefhebbers van auto’s van een bepaald merk.

Voor het lidmaatschap betalen leden een jaarlijkse bijdrage van € 65 (de contributie). Zij kunnen hierdoor deelnemen aan de georganiseerde evenementen, ontvangen het clubblad en krijgen toegang tot het ledendeel van de website.

In geschil is of over de contributie omzetbelasting is verschuldigd.

Dat is volgens Rechtbank Noord-Holland niet het geval. De Inspecteur heeft onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit afgeleid zou kunnen worden dat tussen de contributie en de activiteiten van X een rechtstreeks verband bestaat. De leden betalen altijd hetzelfde bedrag aan contributie, ongeacht de mate waarin zij deelnemen aan of gebruikmaken van de activiteiten van X. Verder is het wel zo dat de kosten van de vereniging grotendeels uit de contributies worden bekostigd, maar dat is niet met het oog op de verkrijging van een prijs of tegenwaarde en evenmin kan op grond daarvan geconcludeerd worden dat daarmee een economisch belang is gemoeid. Dat betekent dat X geen economische activiteit verricht en niet in de hoedanigheid van ondernemer handelt.

De Rechtbank merkt nog op dat tussen partijen niet in geschil is dat wel een rechtstreeks verband bestaat tussen het verlenen van toegang tot een beurs en de betaling van de entreegelden, en dat X in verband daarmee € 1.507 omzetbelasting verschuldigd is.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
eerste kwartaal 2020
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
17 februari 2023
Rolnummer
21/2041
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2023:1483
NLF-nummer
NLF 2023/0569
Aflevering
16 maart 2023

Naar de bovenkant van de pagina