Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De WOZ-waarde van de onroerende zaak van X (bv; belanghebbende) is voor het belastingjaar 2019 vastgesteld op € 670.000.

X heeft beroep (ongegrond) en hoger beroep ingesteld.

Hof Amsterdam is van oordeel dat het door de Heffingsambtenaar in eerste aanleg overgelegde taxatierapport niet kan dienen ter onderbouwing van de waarde van de onroerende zaak. Het taxatierapport onderbouwt de waarde van de onroerende zaak voor het belastingjaar 2020 en niet voor het belastingjaar 2019. Dit is gesignaleerd tijdens de zitting van Rechtbank Noord-Holland. Ter zitting van het Hof heeft de Heffingsambtenaar verklaard dat hij niet over een taxatierapport voor het belastingjaar 2019 beschikt. De Heffingsambtenaar heeft ook niet nader toegelicht op welke wijze er rekening is of kan worden gehouden met eventuele prijsverschillen tussen de belastingjaren 2019 en 2020. Dit betekent dat de Heffingsambtenaar niet aannemelijk heeft gemaakt dat de waarde niet te hoog is vastgesteld. Ook X maakt de door haar bepleite waarde niet aannemelijk.

Het Hof ziet hierin aanleiding de waarde van de onroerende zaak – alle omstandigheden in aanmerking nemend – in goede justitie vast te stellen op € 640.000.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2019
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
22 juni 2022
Rolnummer
21/00451
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2022:2181
NLF-nummer
NLF 2022/1532
Aflevering
4 augustus 2022

Naar de bovenkant van de pagina