Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister van SZW een reactie gegeven op het arrest van de Hoge Raad van 6 november 2020 (19/03369, ECLI:NL:HR:2020:1746). In dit arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat de bedoeling van partijen niet van belang is als beoordeeld moet worden of een arbeidsrelatie op basis van een arbeidsovereenkomst bestaat (de kwalificatie van de arbeidsrelatie).

In deze brief gaat de minister in op de betekenis van dit arrest voor de rechtspraktijk en hoe dit arrest zich verhoudt tot aanbevelingen over de modernisering van het gezagsbegrip en de (pilot) Webmodule beoordeling arbeidsrelaties.

Rubriek(en)
Civiel recht
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2021
Instantie
Ministerie van Sociale Zaken
Datum instantie
10 februari 2021
Rolnummer
2021-0000028131
Auteur(s)
Luc Arets
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2021/0681
Aflevering
1 april 2021
Judoreg
NFB4232

X