Direct naar content gaan

Samenvatting

X (verdachte) was eigenaar en enig aandeelhouder van een bedrijf (A bv) dat zich voornamelijk bezighoudt met de invoer van auto’s uit het buitenland. Het bedrijf is vergunninghouder als bedoeld in artikel 8 Wet BPM, op grond waarvan het het bedrijf is toegestaan de belasting ingevolge de Wet BPM voor de betreffende voertuigen per tijdvak te voldoen. X wordt verweten dat onder zijn feitelijke leiding in de periode van 1 juli 2009 tot en met 11 november 2013 opzettelijk onjuiste of onvolledige aangiften BPM en btw zijn gedaan. X is voor onder meer deze ten laste gelegde feiten bij arrest van 3 maart 2021 door Hof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden met aftrek als bedoeld in artikel 27 Sr.

Namens X is met vier middelen cassatieberoep ingesteld.

A-G Spronken meent dat een melding BPM in juridische zin noch in feitelijke zin kan worden gelijkgesteld aan een aangifte BPM. Toegepast op de onderhavige zaak komt zij dan tot de volgende conclusie. De tenlastelegging houdt in dat de aangiften BPM onjuist zijn, omdat in die aangiften te lage bedragen zijn opgegeven. Bewezenverklaard is dat de aangiften BPM onjuist zijn, omdat in de BPM-meldingen te lage bedragen zijn doorgegeven. Nu een melding BPM niet kan worden gelijkgesteld aan een aangifte BPM én een onjuiste melding BPM niet zonder meer een onjuiste aangifte BPM oplevert, meent de A-G dat het Hof bij de bewezenverklaring de grondslag van de tenlastelegging heeft verlaten en/of een onjuiste uitleg heeft gegeven aan het begrip ’aangifte’ in de zin van artikel 69, lid 2, (oud) AWR. Gelet hierop slaagt het eerste middel. Voor het geval de Hoge Raad een andere mening is toegedaan, slaagt ook het tweede middel, aldus de A-G.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Strafrecht
Belastingtijdvak
1 juli 2009 t/m 11 november 2013
Instantie
A-G
Datum instantie
31 januari 2023
Rolnummer
21/01149
ECLI
ECLI:NL:PHR:2023:124
Auteur(s)
mr. K.M.G. Demandt
Tilburg University / Demandt Advocatuur
NLF-nummer
NLF 2023/0475
Aflevering
2 maart 2023
Judoreg
NFB5639
bwbr0002320&artikel=69,bwbr0002320&artikel=69,bwbr0005806&artikel=8,bwbr0005806&artikel=8

Naar de bovenkant van de pagina