Direct naar content gaan

Samenvatting

Het Hongaarse bedrijf SOLE-MiZo Zrt. (hierna: X) heeft bij de Hongaarse belastingdienst voor verschillende aangiftetijdvakken, lopend van december 2005 tot en met juni 2011, verzocht om betaling van rente over btw die niet binnen een redelijke termijn was terugbetaald.

Partijen zijn het erover eens dat de belastingdienst sinds 6 december 2011 in gebreke is gebleven met de betaling van btw-rente. De belastingdienst vindt, conform de Hongaarse praktijk, dat X geen recht heeft op een vergoeding als gevolg van de geldontwaarding van het betrokken bedrag. Hier is X het niet mee eens en zij vordert dat de rente over de periode van geldontwaarding wordt berekend door toepassing van, primair, de basisrentevoet van de centrale bank, vermeerderd met 2%-punten.

De Szegedi Törvényszék (Hongarije) vraagt zich af of de Hongaarse praktijk op dit punt in strijd is met het Unierecht en heeft hierover aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld.

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: HvJ 23 april 2020, gevoegde zaken C-13/18 en C-126/18 (SOLE-Mizo), ECLI:EU:C:2020:292, NLF 2020/1124, met noot van Cornielje; HvJ 17 juli 2014, C-654/13 (Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó), ECLI:EU:C:2014:2127 en HvJ 28 juli 2011, C-274/10 (Commissie/Hongarije), ECLI:EU:C:2011:530.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2005-2011
Instantie
HvJ
Datum instantie
30 november 2022
Rolnummer
C-426/22
NLF-nummer
NLF 2022/2388
Aflevering
8 december 2022
celex32006l0112&artikel=183,celex32006l0112&artikel=183

Naar de bovenkant van de pagina