Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) is autohandelaar. In 2017 en 2018 heeft hij 83 verzoeken om teruggaaf van BPM gedaan wegens export van in Nederland geregistreerde auto’s. De Inspecteur heeft 67 van deze 83 verzoeken afgewezen.

Bij Rechtbank Gelderland is in geschil is of de Inspecteur deze 67 verzoeken terecht heeft afgewezen. Volgens de Rechtbank is dat het geval. Er is niet voldaan aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor teruggaaf van BPM. Met name is niet voldaan aan de voorwaarde genoemd in artikel 4a, onderdeel d, Uitv.besl. BPM. Met betrekking tot de auto’s 1 tot en met 50 en de auto’s 65, 66 en 67 heeft X bij de verzoeken namelijk geen bescheiden overgelegd waaruit blijkt dat de desbetreffende auto’s zijn geregistreerd in respectievelijk Polen, Roemenië, Litouwen en Duitsland. De door X overgelegde bescheiden zijn door de Inspecteur gecontroleerd en daarbij is vastgesteld dat deze bescheiden meerdere gebreken vertonen, als gevolg waarvan zij niet voldoen aan de gestelde eisen van Richtlijn 1999/37 en de per land geldende bijzonderheden waaraan deze bescheiden moeten voldoen.

Met betrekking tot de Duitse registraties heeft de Inspecteur zich terecht op het standpunt gesteld dat uit de door X overgelegde bescheiden weliswaar volgt dat sprake is van een geldige registratie in Duitsland, maar dat hij niet aannemelijk heeft gemaakt dat deze auto’s daadwerkelijk naar Duitsland zijn vervoerd en in Duitsland zijn aangekomen. Dit laatste is voor de onderhavige jaren, 2017 en 2018, wel een vereiste voor de teruggaaf van BPM. Daarbij komt dat de registratie van de auto’s 51 tot en met 64 op dezelfde dag (ook) weer is beëindigd (eendaagse inschrijving).

Het beroep van X wordt ongegrond verklaard.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2017-2018
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
12 juli 2022
Rolnummer
19/2380; 19/2381; 19/2382; 19/2383; 19/2560; 19/5921; 19/5922; 19/5923; 19/5924; 19/5925; 19/5926; 19/5927; 19/5928; 19/5929; 19/5930; 19/5931; 19/5932; 19/5933; 19/5934; 19/5935; 19/5936; 19/5937; 19/5938; 19/5939; 19/5940; 19/5941; 19/5942; 19/5943; 19/5944; 19/5945; 19/5946; 19/5947; 19/5948; 19/5949; 19/5950; 19/5951; 19/5952; 19/5953; 19/5954; 19/5955; 19/5956; 19/5957; 19/5958; 19/5959; 19/5960; 19/5961; 19/5962; 19/5963; 19/5964; 19/5965; 19/5966; 19/5967; 19/5968; 19/5969; 19/5970; 19/5971; 19/5972; 19/5973; 19/5974; 19/5975; 19/5976; 19/5977; 19/5978; 19/5979; 19/5980; 19/5981; 19/5982
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2022:3511
NLF-nummer
NLF 2022/1422
Aflevering
21 juli 2022
bwbr0005806&artikel=14a,bwbr0005806&artikel=14a,bwbr0005807&artikel=4a,bwbr0005807&artikel=4a

Naar de bovenkant van de pagina