Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(9)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving(2)
  • Besluiten(17)
  • Jurisprudentie(49)
  • Commentaar NLFiscaal(37)
  • Literatuur(37)
  • Recent(9)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(4)

De staatssecretaris heeft de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel ‘Invoering conditionele bronbelasting op dividenden’ (35 779), naar de Tweede Kamer gezonden. Deze nota is als volgt ingedeeld:

I. INLEIDING

II. ALGEMEEN DEEL

1. Inleiding

2. Vormgeving

2.1. Bronbelasting op dividenden in aanvulling op de Wet bronbelasting 2021

2.2. Werking van de bronbelasting op dividenden

2.3. Inhoudingsplichtigen

2.4. Heffingsgrondslag

2.5. Wijze van heffing en tarief

2.6. Samenloop Wet DB 1965 en Wet bronbelasting 2021

2.7. Relatie met verdragslanden

3. Budgettaire aspecten

4. EU-aspecten

5. Effecten op ontwikkelingslanden

6. Gevolgen voor het bedrijfsleven

7. Uitvoeringskosten Belastingdienst

8. Doelmatigheid en doeltreffendheid, monitoring en evaluatie

9. Advies en consultatie

Rubriek(en)
Dividendbelasting
Belastingtijdvak
2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
23 juni 2021
Rolnummer
35 779
Auteur(s)
Roland Brandsma
PwC/ Universiteit van Amsterdam/Nyenrode
NLF-nummer
NLF 2021/1614
Aflevering
19 augustus 2021
Judoreg
NFB4505
bwbr0002320&artikel=15,bwbr0002515&artikel=4,bwbr0002672&artikel=17,bwbr0002672&artikel=25,bwbr0042952&artikel=1.2,bwbr0042952&artikel=2.1,bwbr0042952&artikel=3.4a,bwbr0042952&artikel=3.4b,bwbr0042952&artikel=5.2

X