Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) is bij beschikking door de Ontvanger hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de betaling van een naheffingsaanslag omzetbelasting over het tijdvak van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2016 ten name van een vof. De aansprakelijkstelling ziet op nageheven omzetbelasting, een verzuimboete, belastingrente en vervolgingskosten.

In de uitspraak met nummer 21/00122 (ECLI:NL:GHARL:2022:5895) heeft Hof Arnhem-Leeuwarden overwogen dat de vof enkel bezwaar heeft gemaakt tegen de gelijktijdig met de naheffingsaanslag opgelegde verzuimboete en dat de vof enkel voor het bedrag van de verzuimboete uitstel van betaling heeft gevraagd. Op het verzoek om uitstel van betaling van de verzuimboete heeft de Ontvanger op 13 september 2018 bij beschikking beslist. X heeft hiertegen beroep ingesteld, maar daarop is nog niet beslist. Het Hof oordeelt dat de Ontvanger invorderingsmaatregelen mag treffen, ondanks dat er op het beroepschrift nog niet is beslist, omdat er aanwijzingen zijn dat de belangen van de Staat kunnen worden geschaad.

X is vennoot van de vof en daarmee hoofdelijk aansprakelijk. X beroept zich tevergeefs op de disculpatiemogelijkheid van artikel 33, lid 4, IW 1990. De Ontvanger heeft X terecht aansprakelijk gesteld voor de naheffingsaanslag, de verzuimboete, de belastingrente en de vervolgingskosten.

Metadata

Rubriek(en)
Invordering
Belastingtijdvak
2013-2016
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
12 juli 2022
Rolnummer
21/00121
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:5894
Auteur(s)
Joost Vetter
Geradts & Vetter Advocaten
NLF-nummer
NLF 2022/1549
Aflevering
11 augustus 2022
Judoreg
NFB5187
bwbr0004770&artikel=33,bwbr0004770&artikel=33,bwbr0004770&artikel=49,bwbr0004770&artikel=49

Naar de bovenkant van de pagina