Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent
Relevante Kamerstukken

21 september 2021

Noot bij voorstel van wet en memorie van toelichting

Sinds 1 januari 2020 is de wijze waarop de vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt berekend gewijzigd. De vrije ruimte wordt vanaf dat moment kort gezegd als volgt berekend: 1,7% van de loonsom tot € 400.000, vermeerderd met 1,18% van de loonsom voor zover deze meer bedraagt dan € 400.000. Als gevolg van de coronamaatregelen is in het Belastingplan 2021 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 aan loonsom verhoogd van 1,7% naar 3%.

Ook voor het jaar 2021 was toegezegd dat de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom 3% bedraagt. De in het Belastingplan 2022 opgenomen regeling is een codificatie van deze verhoogde vrije ruimte over het jaar 2021. Zoals het er nu naar uitziet, zal met ingang van 1 januari 2022 de vrije ruimte weer naar het ‘normale niveau’ terugkeren, dus 1,7% over de loonsom tot € 400.000 en 1,18% over het surplus.

Rubriek(en)
Belastingplan 2022
Loonbelasting
Instantie
MvF
Datum instantie
21 september 2021
Parlementair dossier
NLF-nummer
NLFs 2021/0111
Aflevering
30 september 2021a
Auteur(s)
Frank Werger
BDO

X