Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Dit besluit (Stcrt. 2020, 63398 van 26 november 2020) bevat een goedkeuring voor teruggaaf van dividendbelasting en kansspelbelasting aan niet in Nederland gevestigde lichamen in lijn met het arrest in de zaak Sofina.
Op 15 september 2020 is in de aanbiedingsbrief van het pakket Belastingplan 2021 aangekondigd dat het kabinet voornemens is per 1 januari 2022 een maatregel in te voeren waarbij de verrekening van dividendbelasting en naar prijzen van kansspelen geheven kansspelbelasting met vennootschapsbelasting wordt beperkt. De aanleiding hiertoe is het zogenoemde Sofina-arrest van het HvJ (C-575/17). In de aanbiedingsbrief is ook een beleidsbesluit aangekondigd waarin vooruitlopend op en in afwijking van de aangekondigde wettelijke maatregel zal worden goedgekeurd dat de Inspecteur in lijn met het arrest Sofina in bepaalde situaties teruggaaf van dividendbelasting en kansspelbelasting kan verlenen aan lichamen die buiten Nederland zijn gevestigd. Dit beleidsbesluit bevat deze goedkeuring en de daaraan verbonden voorwaarden, waarbij rekening is gehouden met de praktische uitvoerbaarheid van de goedkeuring. Dit besluit wordt aangehaald als: Sofina-arrestbesluit. Het is met ingang van 27 november 2020 in werking getreden.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
27-nov-2020 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
26 november 2020
Rolnummer
2020-24973
bwbv0001506&artikel=63,bwbv0001506&artikel=65

Naar de bovenkant van de pagina