Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Uit het ‘Jaarverslag 2020 Rulings met een internationaal karakter’ blijkt op hoofdlijnen het volgende.

Er is in 2020 gemiddeld ten opzichte van de tweede helft van 2019 een lichte toename van het aantal verzoeken voor rulings met een internationaal karakter te zien. Tegelijkertijd wordt er nog steeds ervaring opgebouwd met de invulling van de open normen van de herziene rulingpraktijk.

Met ingang van 1 juli 2019 is de nieuwe rulingpraktijk van kracht geworden. In de tweede helft van 2019 zijn destijds 298 verzoeken ingediend en 176 verzoeken afgehandeld. In het kalenderjaar 2020 zijn 642 verzoeken ontvangen en 600 verzoeken afgehandeld. Of deze cijfers over 2020 illustratief zijn voor de komende jaren is niet duidelijk. Het jaar 2020 was immers bijzonder vanwege de COVID-19-pandemie.

In verhouding tot de periode voor 1 juli 2019 is het aantal verzoeken gemiddeld lager, maar de sterke daling van de tweede helft van 2019 heeft zich in 2020 niet doorgezet. Uit de analyse van de cijfers kan worden geconstateerd dat een aanzienlijk deel van de initiële verzoeken niet tot een ruling leidt. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat in 2020 nog altijd ervaring wordt opgedaan met het invulling gegeven aan de open normen van de herziene rulingpraktijk.

Dit geldt met name voor de invulling van de begrippen economische nexus en belastingbesparing. Omdat van elk toegewezen, afgewezen en ingetrokken verzoek een anonieme samenvatting wordt gemaakt en gepubliceerd, wordt de uitwerking van de nieuwe rulingpraktijk voor de praktijk steeds kenbaarder.

Ook in internationaal verband heeft de COVID-19-pandemie gevolgen gehad voor de voortgang van diverse projecten. De Europese Commissie heeft in 2020 het fiscale staatssteunonderzoek inzake Inter Ikea Systems bv uitgebreid.

In het kader van het fiscale vestigingsklimaat wordt door het aanspreekpunt potentiële buitenlandse investeerders in lijn met vorig jaar gesignaleerd dat de fiscaliteit een minder doorslaggevende rol lijkt te spelen bij vestigingsplaatskeuzes voor Nederland dan voorheen.

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2020
Instantie
MvF
Datum instantie
16 juni 2021
Rolnummer
2021-0000110633
NLF-nummer
NLF 2021/1512
Aflevering
29 juli 2021
Judoreg
NFB4481

X