Direct naar content gaan

Samenvatting

Om de economische levensvatbaarheid van haar bedrijf te verzekeren, heeft de Portugese uitgeverij Deco Proteste - Editores (hierna: X) een groot aantal abonnees op haar tijdschriften nodig. Daarom ontvangen klanten die een abonnement afsluiten een ‘gadget’ (een tablet) met een waarde van minder dan € 50. Naar aanleiding van een controle door de Portugese belastingdienst zijn aan X btw-correcties voorgesteld, omdat zij het maximum van vijf promille van de omzet had overschreden dat in de Portugese wetgeving is vastgesteld voor ‘geschenken met een geringe waarde’.

X is echter van mening dat de definitieve prijs niet alleen de prijs van de tijdschriften is waarop de transacties betrekking hebben, maar dat moet worden uitgegaan van één gezamenlijke prijs voor de tijdschriften plus het ‘gadget’.

De Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) heeft hierover aan het HvJ de volgende prejudiciële vragen gesteld:

  1. Wanneer aan nieuwe abonnees een geschenk (een ‘gadget’) wordt gegeven wanneer zij een tijdschriftabonnement afsluiten, moet dat geschenk voor de toepassing van artikel 16 Btw-richtlijn worden beschouwd:
    1. als een levering om niet die losstaat van de handeling van het afsluiten van een tijdschriftabonnement, of
    2. als een onderdeel van een enkele handeling onder bezwarende titel, of
    3. als een onderdeel van een commercieel pakket bestaande uit een hoofdhandeling (het abonnement op het tijdschrift) en een nevenhandeling (het verstrekken van het geschenk), waarbij deze laatste handeling wordt beschouwd als een levering onder bezwarende titel ten behoeve van het abonnement op het tijdschrift?
  1. Is de Portugese ‘vijf-promille-regeling’ verenigbaar met artikel 16 Btw-richtlijn?

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2015 t/m 2018
Instantie
HvJ
Datum instantie
15 september 2022
Rolnummer
C-505/22
NLF-nummer
NLF 2022/2333
Aflevering
1 december 2022
bwbr0002629&artikel=8&lid=2,bwbr0002629&artikel=8&lid=3,celex32006l0112&artikel=16,celex32006l0112&artikel=16

Naar de bovenkant van de pagina