Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(2)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(1)

X (belanghebbende) is vanaf 24 november 2004 houder van een motorrijtuig van het merk Volkswagen, type Golf. De datum eerste toelating van de auto is 5 februari 1990. Voor de auto is in het kentekenregister geen fijnstofuitstoot vastgelegd.

Met ingang van 1 januari 2020 wordt op de voet van artikel 23, lid 5, Wet MRB een toeslag op de MRB geheven voor vervuilende dieselauto’s. In geschil is of X voor de auto fijnstoftoeslag is verschuldigd. Dat is volgens Hof Den Haag het geval.

De datum van eerste toelating van de auto ligt vóór 1 september 2009 en de fijnstofuitstoot is niet vermeld in het kentekenregister. Het Hof oordeelt dat de auto minder fijnstof moet uitstoten dan 5 milligram per kilometer, wil hij aan de fijnstoftoeslag ontsnappen. X dient zich hiervoor tot de RDW te wenden en daar te informeren naar de mogelijkheden om de mindere uitstoot te bewijzen. De RDW heeft geweigerd de gegevens in het kentekenregister aan te passen, omdat uit de door X overgelegde gegevens niet kan worden afgeleid dat de fijnstofuitstoot inderdaad onder voornoemde norm ligt. De norm die voor de APK aan de roetuitstoot wordt gesteld is in dit verband niet relevant. Zoals de Inspecteur onbetwist heeft aangevoerd ter zitting, bestaat fijnstof uit meer stoffen dan roet.

Het Hof ziet geen strijd met het discriminatieverbod vervat in het EVRM.

Het hoger beroep is alleen gegrond omdat de bezwaren tegen de vier rekeningen fijnstoftoeslag motorrijtuigenbelasting (MRB) ten onrechte niet-ontvankelijk zijn verklaard.

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2020-2021
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
17 maart 2022
Rolnummer
21/00313; 21/00314; 21/00315; 21/00316; 21/00317
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2022:510
NLF-nummer
NLF 2022/0807
Aflevering
21 april 2022
bwbr0006324&artikel=23&lid=5,bwbr0006324&artikel=23&lid=5

X