Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving(1)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(1)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(3)

De bevoegde autoriteiten van Duitsland en Nederland hebben een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat de overeenkomst van 6 april 2020 met betrekking tot de situatie van grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis over de toepassing, respectievelijk interpretatie, van artikel 14 Verdrag Nederland-Duitsland tot en met 31 maart 2022 van toepassing zal blijven (Stcrt. 2021, 50645).

Concreet betekent dit voor grensarbeiders in loondienst dat de thuiswerkdagen mogen worden behandeld als dagen gewerkt in het land waar zij onder normale omstandigheden zouden hebben gewerkt, onder de voorwaarde dat deze thuiswerkdagen wel worden belast in het andere land. Deze regeling is niet verplicht. De thuiswerkdagen kunnen ook worden aangemerkt als dagen waarop feitelijk is gewerkt.

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
1 januari 2022 t/m 31 maart 2022
Instantie
MvF
Datum instantie
17 december 2021
Rolnummer
Stcrt. 2021, 50645
NLF-nummer
NLF 2022/0062
Aflevering
6 januari 2022
bwbv0004851&artikel=14

X