Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (belanghebbende heeft in 1977 voor diverse koppelbazen gewerkt. In zijn aangifte OB/PVV 1977 heeft hij een bedrag van f 25.532 als ontvangen loon aangegeven. Ondanks dat de koppelbazen geen loonbelasting hebben ingehouden, is X van mening dat deze wel als voorheffing moet worden verrekend met de verschuldigde inkomstenbelasting, omdat hij te goeder trouw meende dat de koppelbazen wel degelijk loonbelasting inhielden en afdroegen. Hof Den Bosch heeft de verrekening echter niet toegestaan.
Tegen dit oordeel heeft X cassatieberoep ingesteld en de Hoge Raad verklaart dit gegrond. Het Hof diende te onderzoeken of X te goeder trouw was. Door dit na te laten is de uitspraak van het Hof
niet naar de eis der wet met redenen omkleed. De zaak is verwezen.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
1977
Instantie
Hoge Raad
Datum instantie
22 juli 1981
Rolnummer
20.680
ECLI
ECLI:NL:HR:1981:AW9784

Naar de bovenkant van de pagina