Direct naar content gaan

Samenvatting

De Inspecteur heeft aan X (bv; belanghebbende) een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd nadat hij vanwege een boekenonderzoek concludeerde dat X ‘wist of had moeten weten’ dat zij betrokken was bij btw-ketenfraude. In de aanslag was een vergrijpboete begrepen van 50% ter zake van een in artikel 67f, lid 1, AWR omschreven vergrijp.

Rechtbank Noord-Holland vernietigde de aanslag wegens schending van het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel door de Inspecteur én overwoog ten overvloede dat X niet wist of had moeten weten van de fraude in de keten.

In een lijvige uitspraak, van maar liefst 89 pagina’s, kwam Hof Amsterdam op deze punten tot een diametraal ander oordeel dan de Rechtbank. Een flinke teleurstelling voor X, hoewel het hoger beroep wel leidde tot een verlaging van de aanslag.

X heeft tegen het oordeel van het Hof cassatieberoep ingesteld. Zij voert aan dat het Hof het toepassingsbereik van artikel 8:45 Awb ten onrechte benadert vanuit de tussen partijen geldende verdeling van de bewijslast. Volgens de Hoge Raad heeft het Hof artikel 8:45 Awb echter niet geschonden.

Voorts voert X in cassatie aan dat het Hof bij de beoordeling van de boetebeschikking heeft nagelaten essentiële stellingen van haar te behandelen, waaronder de stelling dat voor het opleggen van een boete geen plaats is vanwege een pleitbaar standpunt. De Hoge Raad is het hiermee eens. Naar de toenmalige stand van het recht was in redelijkheid twijfel mogelijk over de vraag of de aftrekbaarheid van de btw wel of niet juist was. Dit brengt mee dat X destijds een pleitbaar standpunt heeft ingenomen. De boete wordt daarom vernietigd.

De overige door X aangevoerde cassatiemiddelen worden met toepassing van artikel 81 Wet RO verworpen.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2007 t/m 2010
Instantie
HR
Datum instantie
7 juli 2023
Rolnummer
20/02904
ECLI
ECLI:NL:HR:2023:1049
Auteur(s)
mr. M.F. Kossen
Radboud Universiteit Nijmegen / FT-advocaten
NLF-nummer
NLF 2023/1598
Aflevering
20 juli 2023
Judoreg
NFB5887
bwbr0002320&artikel=67d&lid=1,bwbr0002320&artikel=67f,bwbr0002629&artikel=15,bwbr0005537&artikel=8:45,bwbr0005537&artikel=8:45&lid=1,bwbr0002320&artikel=67f,bwbr0002629&artikel=15,bwbr0005537&artikel=8:45

Naar de bovenkant van de pagina