Direct naar content gaan

Samenvatting

In deze procedure is de hoogte van de in 2019 door X (belanghebbende) verschuldigde belasting over de grondslag sparen en beleggen in geschil.

Het saldo van bank- en spaartegoeden van X en zijn partner per 1 januari 2019 bedraagt € 250.473. Het hierop in 2019 feitelijk genoten rendement bedraagt € 599. Daarnaast beschikken zij over een in 2006 aangeschafte tweede woning (koopprijs € 255.300). Deze woning is op 31 januari 2019 verkocht voor een prijs van € 308.000 en is op 9 april 2019 notarieel geleverd. X en zijn partner hebben in 2019 en eerdere jaren geen huurinkomsten uit de woning ontvangen.

De tweede woning is voor de WOZ-waarde ad € 270.000 in de rendementsgrondslag van box 3 voor het jaar 2019 opgenomen.

X heeft ter zitting verklaard geen bezwaren te hebben tegen het forfaitair rendement op spaargelden vastgesteld volgens de Wet rechtsherstel box 3, nu dit forfait resulteert in een rendement van € 200, terwijl het daadwerkelijke rendement € 599 bedraagt. Hij heeft echter grote bezwaren tegen het forfaitair rendement op overige bezittingen (de tweede woning) nu hiervoor een rendement van 5,59% in aanmerking wordt genomen, terwijl volgens hem het daadwerkelijke rendement in zijn geval negatief is.

Rechtbank Noord-Holland verwerpt het standpunt van X dat voor het vaststellen van het daadwerkelijke rendement 2019 voor de tweede woning uitgegaan moet worden van het totale rendement in de periode 2006-2019. Slechts het rendement in 2019 is relevant. Dit rendement berekent de Rechtbank op € 38.599. Dit is hoger dan het rendement berekend op grond van de Wet rechtsherstel box 3. Voor verder rechtsherstel is geen aanleiding.

De Rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2019
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
14 februari 2023
Rolnummer
21/1900
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2023:1991
NLF-nummer
NLF 2023/0616
Aflevering
23 maart 2023
bwbr0011353&artikel=5.3,bwbr0011353&artikel=5.3

Naar de bovenkant van de pagina