Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft zich op 3 februari 2021 bij de Belastingdienst/Toeslagen gemeld om zijn situatie met betrekking tot de kinderopvangtoeslag te bekijken. Bij brief van 12 maart 2021 is aan X € 30.000 toegekend onder vermelding dat de situatie nog niet helemaal beoordeeld is en hij mogelijk recht heeft op een aanvullend bedrag. De Belastingdienst/Toeslagen heeft bij brief van 11 september 2021 aan X medegedeeld dat er meer tijd nodig is om zijn situatie te beoordelen.

Op 18 mei 2022 heeft de Belastingdienst/Toeslagen een ingebrekestelling van X ontvangen.

X heeft op 20 juli 2022 beroep ingesteld wegens het niet tijdig nemen van een besluit op zijn verzoek.

Het beroep is kennelijk gegrond.

Rechtbank Noord-Holland constateert dat het thans het beleid van de Belastingdienst/Toeslagen is om pas voor de betrokkene in actie te komen op het moment dat er een rechterlijke uitspraak ligt. Het na ontvangst van de ingebrekestelling blijven stilzitten tot een rechter uitspraak doet, is een bewuste keuze die voor rekening van de Belastingdienst/Toeslagen dient te komen.

De Rechtbank acht het nu nog toekennen van een beslistermijn van dertien weken onnodig lang en een termijn van twee weken niet onrealistisch kort. Zij draagt de Inspecteur/Toeslagen op om binnen twee weken na deze uitspraak alsnog het besluit te nemen.

De Rechtbank ziet geen reden af te wijken van het landelijk vastgelegde uitgangspunt met betrekking tot de hoogte van de dwangsom. De Rechtbank bepaalt daarom met toepassing van artikel 8:55d, lid 2, Awb dat de Belastingdienst/Toeslagen een dwangsom van € 100 verbeurt voor elke dag waarmee de hiervoor genoemde termijn wordt overschreden, met een maximum van € 15.000.

De reeds verbeurde dwangsom wordt vastgesteld op € 1.442.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Toeslagen
Belastingtijdvak
2022
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
10 oktober 2022
Rolnummer
22/3769
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2022:8884
Auteur(s)
mr. E.J.M. Roosendaal
Erasmus Universiteit Rotterdam
NLF-nummer
NLF 2022/2226
Aflevering
17 november 2022
Judoreg
NFB5339
bwbr0005537&artikel=8:55d,bwbr0005537&artikel=8:55d

Naar de bovenkant van de pagina