Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

In de jaren 2013 tot en met 2015 was X (belanghebbende) inwoner van Nederland en werkzaam in de binnenvaart.

De Belgische belastingautoriteiten hebben aan X aanslagen personenbelasting 2014 (inkomstenjaar 2013) en 2015 (inkomstenjaar 2014) opgelegd nadat de Inspecteur op 2 november 2017 spontaan gegevens had uitgewisseld met België. Het gaat daarbij onder meer over door X in de aangiften IB/PVV 2013 en 2014 opgegeven buitenlandse inkomsten uit arbeid in de binnenvaart.

X heeft de Inspecteur verzocht om contact op te nemen met de Belgische belastingautoriteiten teneinde de invordering van de Belgische aanslagen stop te zetten. Vervolgens is hij in beroep gegaan.

Het beroep is door Rechtbank Den Haag opgevat als een beroep inzake het niet tijdig beslissen van de Inspecteur op zijn verzoek om een onderlinge overlegprocedure met België op te starten. De Rechtbank heeft het beroep kennelijk ongegrond verklaard. X is hiertegen in verzet gegaan maar de Rechtbank heeft het verzet ongegrond verklaard.

Bij Hof Den Haag is in hoger beroep in geschil of de Inspecteur jegens X onrechtmatig heeft gehandeld.

X heeft met zijn beroep en hoger beroep onder andere bedoeld op te komen tegen de uitspraak op bezwaar inzake de aanslag IB/PVV 2013. Dit was eerst niet duidelijk. Op dit punt wordt de zaak teruggewezen naar de Rechtbank.

Het Hof merkt het hoger beroep verder aan als bezwaarschrift tegen de aanslagen IB/PVV 2014 en 2015 en zendt dit ter behandeling door naar de Inspecteur.

Tegen de spontane gegevensuitwisseling staat geen bezwaar en beroep open. Dat geldt ook voor de weigering van de Inspecteur om contact op te nemen met de Belgische belastingautoriteiten.

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2013-2015
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
11 november 2021
Rolnummer
21/00241
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2021:2550
NLF-nummer
NLF 2022/0064
Aflevering
6 januari 2022

X