Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(4)
  • Jurisprudentie(42)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(10)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(1)

X (belanghebbende) heeft in 2016 een afkoopsom van een Brits pensioen ontvangen. Volgens het Verdrag Nederland-VK komt het heffingsrecht over die afkoopsom in dit geval toe aan de staat waaruit die afkoopsom afkomstig is (artikel 17, lid 3, tweede volzin, Verdrag Nederland-VK).


In deze procedure over de aanslag IB/PVV 2016 stelt X in de eerste plaats dat de afkoopsom niet in aanmerking mag worden genomen bij de berekening van de hoogte van de algemene heffingskorting.


Rechtbank Noord-Nederland geeft X op dit punt gelijk. Voorts kan de afkoopsom, anders dan de Inspecteur betoogt, ook niet tot afbouw van de algemene heffingskorting leiden voor zover die afbouw betrekking heeft op de premies volksverzekeringen. De stelling van X dat de box 3-heffing leidt tot een individuele en buitensporige last wordt verworpen. De box 3-heffing was weliswaar hoger dan het door X en haar partner met het vermogen behaalde rendement maar X en haar partner hadden niet een zodanig laag inkomen dat zij op het vermogen moesten interen om de box 3-heffing in 2016 te voldoen. X heeft verder onder meer aangevoerd dat recht op een dwangsom bestaat omdat de Inspecteur met betrekking tot het doen van de uitspraken onzorgvuldig heeft gehandeld. Onzorgvuldigheid kan echter niet leiden tot het verbeuren van een dwangsom, omdat in het kader van de dwangsomregeling ook een onzorgvuldig tot stand gekomen uitspraak op bezwaar moet worden aangemerkt als een beschikking. Niettemin bestaat ten aanzien van de uitspraak op bezwaar ten aanzien van de aanslag Zvw recht op een dwangsom van € 23.


Het beroep ten aanzien van de in rekening gebrachte belastingrente in verband met het overhevelen van de grondslag sparen en beleggen naar de fiscale partner is ongegrond.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2016
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum instantie
5 november 2021
Rolnummer
20/1290;20/1291
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2021:4743
Auteur(s)
Edwin Thomas
Tilburg University/Zelfstandig belastingadviseur
NLF-nummer
NLF 2021/2209
Aflevering
25 november 2021
Judoreg
NFB4656
bwbr0002320&artikel=3a,bwbr0005537&artikel=7:10

X