Direct naar content gaan

Samenvatting

Deze zaak ziet op een beschikking inzake belastingrente die in rekening is gebracht nadat een zogenoemde carry-back was teruggenomen.

Voor Hof Den Bosch was in geschil of terecht belastingrente aan X (belanghebbende) in rekening is gebracht over een periode waarin de Belastingdienst vanwege de betaling van een eerdere aanslag IB/PVV 2012 al beschikte over het desbetreffende te betalen belastingbedrag. Het Hof heeft deze vraag ontkennend beantwoord.

De Hoge Raad verklaart het tegen dit oordeel door de staatssecretaris ingediende cassatieberoep ongegrond.

Het middel faalt op de gronden uiteengezet in r.o. 3.2 tot en met 3.3.4 van het arrest HR 18 november 2022, 21/00170, ECLI:NL:HR:2022:1673. Dat wordt niet anders door het in artikel 30fe, lid 2, AWR neergelegde uitgangspunt dat geen belastingrente wordt vergoed bij vermindering van een aanslag of een navorderingsaanslag door verrekening van een verlies van een volgend jaar. Uit die bepaling kan niet worden afgeleid dat de wetgever in de situatie waarin een dergelijke verliesverrekening wordt teruggenomen, wel heeft geaccepteerd dat belastingrente wordt berekend over een periode waarin de Belastingdienst vanwege de betaling van een eerdere (voorlopige) aanslag al beschikte over het desbetreffende te betalen belastingbedrag.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2015
Instantie
HR
Datum instantie
23 december 2022
Rolnummer
22/00700
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:1918
Auteur(s)
E.P. Hageman LLM
Deloitte / Erasmus Universiteit Rotterdam
NLF-nummer
NLF 2023/0119
Aflevering
12 januari 2023
Judoreg
NFB5544
bwbr0002320&artikel=30fc&lid=1,bwbr0002320&artikel=30fe,bwbr0002320&artikel=30fe&lid=2,bwbr0002320&artikel=30ia,bwbr0011353&artikel=3.152,bwbr0002320&artikel=30fe,bwbr0011353&artikel=3.152

Naar de bovenkant van de pagina