Direct naar content gaan

Samenvatting

De Ontvanger kan in uitzonderlijke omstandigheden besluiten om de invordering van belastingschulden aan te houden. Ook in dergelijke situaties wordt er op grond van de huidige wet- en regelgeving na het vervallen van de enige of laatste betalingstermijn invorderingsrente in rekening gebracht. Dit kan onredelijk zijn, bijvoorbeeld als er sprake is van een situatie waarbij de belastingschuldige geen verwijt kan worden gemaakt voor het aanhouden van de invordering. De in dit wetsvoorstel voorgestelde maatregel biedt een juridische grondslag om bij algemene maatregel van bestuur situaties aan te wijzen waarin er geen invorderingsrente in rekening wordt gebracht, omdat het in rekening brengen van invorderingsrente door uitzonderlijke omstandigheden niet redelijk wordt geacht.

Een situatie waarin dat bijvoorbeeld aan de orde is, betreft de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over het jaar 2022 met belasting over inkomen uit sparen en beleggen (box 3-inkomen). Bij het vaststellen van de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022 is namelijk geen rekening gehouden met het Kerst-arrest (NLF 2022/0106, met noot van Dusarduijn). In het algemeen zullen deze voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022 onjuist zijn vastgesteld. Het corrigeren van deze voorlopige aanslagen is echter uitvoeringstechnisch niet mogelijk. Daarom is besloten om de dwanginvordering van deze voorlopige aanslagen over het jaar 2022 met box 3-inkomen niet te laten aanvangen. Zonder aanvullende maatregelen wordt er invorderingsrente in rekening gebracht. Dit wordt onredelijk geacht. In het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 zal deze specifieke situatie worden opgenomen. Toekomstige, andere situaties kunnen indien gewenst ook in dit besluit opgenomen worden.

Inwerkingtreding

Dit wetsvoorstel treedt op 1 januari 2023 in werking.

Volg de ontwikkelingen rond dit wetsvoorstel in het parlementaire dossier op www.nlfiscaal.nl.

Metadata

Rubriek(en)
Belastingplan 2023
Invordering
Belastingtijdvak
1 januari 2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
20 september 2022
Rolnummer
36 207
NLF-nummer
NLF 2022/1822
Aflevering
22 september 2022
bwbr0004770&artikel=28,bwbr0004770&artikel=28,bwbr0018472&artikel=29,bwbr0018472&artikel=29

Naar de bovenkant van de pagina