Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(15)
  • Jurisprudentie(150)
  • Commentaar NLFiscaal(1)
  • Literatuur(15)
  • Recent(26)
  • Soft Law(1)

De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord over het btw-tarief op openbaar vervoer. Onder andere is gevraagd of hij de mening deelt dat het afschaffen van de btw op openbaar vervoersdiensten een nuttige maatregel zou zijn om het gebruik van schone mobiliteit te bevorderen en de reiziger terug te winnen voor het openbaar vervoer nu de coronamaatregelen zijn afgeschaald.

De staatssecretaris geeft in zijn antwoorden aan dat de Europese Commissie later dit jaar met voorstellen komt over btw op (internationale) treinkaartjes. Nederland wacht deze voorstellen af en zal deze zoals gebruikelijk beoordelen via het zogenoemde BNC-fiche (Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen). Hierbij worden o.a. de te verwachten impact op het gewenste gelijke speelveld en de financiële gevolgen beoordeeld. Dit BNC-fiche wordt uiteraard met de Tweede Kamer besproken. Met de inzichten in financiële effecten voor de reiziger komt er ook inzicht in het drempelverlagende effect voor de reiziger.

Ten slotte is een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om, ten gunste van het vergroten van het aantal reizigers in het openbaar vervoer en het beperken van de reiskosten, te onderzoeken of het verlaagde btw-tarief op openbaarvervoersbewijzen tijdelijk naar 0% kan worden gebracht. Dit jaar wordt het verlaagde btw-tarief in algemene zin geëvalueerd door het ministerie van Financiën. Ook deze inzichten zullen worden meegenomen bij beleidsmatige keuzes in de btw en het ligt in de rede om die evaluatie af te wachten, aldus de staatssecretaris.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
13 mei 2022
Rolnummer
2022-0000145352
NLF-nummer
NLF 2022/0976
Aflevering
19 mei 2022
bwbr0002629&artikel=9,bwbr0002629&artikel=9

X