Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(15)
  • Jurisprudentie(150)
  • Commentaar NLFiscaal(1)
  • Literatuur(15)
  • Recent(23)
  • Soft Law(1)

De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord over het zo snel mogelijk naar het nultarief brengen van de btw op groente en fruit vanwege steeds duurdere boodschappen. Hij geeft aan dat het van belang is om groenten en fruit goed te definiëren. Dit wordt momenteel uitgewerkt en dat kost enige tijd. Het kabinet acht het van belang dat dit snel, maar ook zorgvuldig en in één keer goed gebeurt. Het is daarom niet mogelijk om dit voor 1 juli 2022 te regelen.

Wel zal de regering zich maximaal inspannen om de voorgenomen verlaging van btw op groente en fruit naar 0% nog tijdens de lopende kabinetsperiode door te voeren. Daarbij speelt ook de budgettaire inpasbaarheid een belangrijke rol.

De Kamer wordt voor de zomer van 2022 geïnformeerd over het plan van aanpak voor het invoeren van een btw-nultarief op groente en fruit, inclusief een onderzoek naar de afwegingen en keuzes op het gebied van uitvoering die hierbij horen.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
VWS
Datum instantie
12 mei 2022
Rolnummer
3354972-1028005-VGP
NLF-nummer
NLF 2022/0977
Aflevering
19 mei 2022
bwbr0002629&artikel=9,bwbr0002629&artikel=9

X