Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft de schriftelijke vragen van de Eerste Kamer over dit wetsvoorstel beantwoord.

Het onderhavige wetsvoorstel regelt de implementatie van Europese richtlijn 2021/514 van 22 maart 2021 tot wijziging van de Btw-richtlijn betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen in de Nederlandse wetgeving, en specifiek in de WIBB en de daarop gebaseerde regelgeving. De bepalingen in de WIBB strekken tot uitvoering van regelingen van internationaal recht en van Europese richtlijnen op het gebied van wederzijdse bijstand bij de heffing van belastingen.

Met de richtlijn wordt het instrumentarium voor samenwerking uitgebreid op het terrein van de digitale economie. De richtlijn bevat onder andere een uniforme rapportageverplichting voor platformexploitanten. Omdat platformexploitanten beter in staat zijn dan belastingdiensten om gegevens en inlichtingen te verzamelen en te verifiëren met betrekking tot verkopers die inkomsten vergaren via hun digitale platform, wordt de uniforme rapportageverplichting aan hen opgelegd. Ook voorziet de richtlijn in een systeem van automatische uitwisseling van de verkregen inlichtingen tussen belastingautoriteiten van de EU-lidstaten. Daarnaast bevat de richtlijn een aantal andersoortige wijzigingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij gezamenlijke onderzoeken, gezamenlijke audits en gegevensbescherming.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
28 november 2022
Rolnummer
36 063
NLF-nummer
NLF 2022/2355
Aflevering
1 december 2022

Naar de bovenkant van de pagina