Direct naar content gaan

Samenvatting

De Eerste Kamer heeft op 2 december 2022 de 3 pagina’s tellende nota naar aanleiding van het verslag bij dit wetsvoorstel ontvangen. Deze is als volgt ingedeeld:

I. ALGEMEEN

II. Inleiding

III. Invloed inflatie

IV. Koude uitsluiting en vordering/schuld tussen gehuwden onderling

V. Fictief rendement beleggingen (overige bezittingen) en schulden

Het wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel biedt een tijdelijke oplossing voor box 3 tot het moment dat het nieuwe stelsel voor box 3 in werking treedt. In het nieuwe stelsel worden inkomsten uit vermogen belast op basis van het werkelijke rendement. Daardoor hoeft men in bepaalde situaties niet langer belasting te betalen over fictieve rendementen die niet daadwerkelijk behaald zijn en wordt box 3 eerlijker. Er wordt gekoerst op invoering van een box 3-stelsel op basis van het daadwerkelijk behaalde rendement met ingang van 2026. Dat betekent dat het huidige stelsel van box 3 tot die datum aangepast moet worden om te voldoen aan het Box 3-arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 over de belastingheffing in box 3. Het onderhavige wetsvoorstel voorziet in de tussenliggende jaren in een tijdelijk stelsel dat voortborduurt op de herstelwetgeving voor box 3.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2023 c.a. De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 10 november 2022 aangenomen. De Eerste Kamer stemt op 20 december 2022 over dit wetsvoorstel.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingplan 2023
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
2 december 2022
Rolnummer
36 104
NLF-nummer
NLF 2022/2404
Aflevering
8 december 2022
bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.2

Naar de bovenkant van de pagina