Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving(2)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(8)
  • Jurisprudentie(117)
  • Commentaar NLFiscaal(7)
  • Literatuur(15)
  • Recent(17)

X (belanghebbende) is een naar het recht van het Verenigd Koninkrijk opgerichte en in het Verenigd Koninkrijk gevestigde beleggingsinstelling met rechtspersoonlijkheid. Zij is een instelling voor collectieve belegging in effecten (‘icbe’) met variabel kapitaal. X heeft voor dat doel een paraplufonds met tien afzonderlijke subfondsen gevormd.

X heeft verzocht om teruggave van Nederlandse dividendbelasting die van haar is ingehouden. Zij stelt dat zij vergelijkbaar is met een in Nederland gevestigde fiscale beleggingsinstelling (fbi) in de zin van artikel 28 Wet VpB 1969 en beroept zich op de vrijheid van kapitaalverkeer.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft X in het ongelijk gesteld.

Hof Den Bosch heeft het hoger beroep van X ongegrond verklaard. X is niet vergelijkbaar met een in Nederland gevestigde fbi. In het belastingrecht van het Verenigd Koninkrijk is namelijk niet gewaarborgd dat alle aandeelhouders in X worden belast ter zake van (al dan niet gefingeerde) dividenden in X. Omdat dat belastingrecht op relevante wijze afwijkt van de Nederlandse belastingregeling kan X rechtens niet vergelijkbaar worden geacht met in Nederland gevestigde beleggingsinstellingen, wat er ook zij van de mate waarin zij overigens voldoet aan de eisen die bij of krachtens artikel 28 Wet VpB 1969 aan beleggingsinstellingen worden gesteld.

Tegen dit oordeel heeft X cassatieberoep ingesteld, maar de Hoge Raad bevestigt het oordeel van het Hof. Het Hof heeft terecht geoordeeld dat X zich niet in een situatie bevindt die vergelijkbaar is met de situatie van een fbi.

Rubriek(en)
Dividendbelasting
Belastingtijdvak
2003/2004 t/m 2007/2008 en 2008 t/m 2012
Instantie
HR
Datum instantie
9 april 2021
Rolnummer
17/06076
ECLI
ECLI:NL:HR:2021:503
Auteur(s)
Raymond Adema
Rijksuniversiteit Groningen en Deloitte
NLF-nummer
NLF 2021/0843
Aflevering
22 april 2021
Judoreg
NFB4281
bwbr0002672&artikel=28,bwbr0002672&artikel=28&lid=2,bwbv0001506&artikel=56,bwbv0001506&artikel=63,bwbr0002672&artikel=28,bwbv0001506&artikel=56,bwbv0001506&artikel=63

X