Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In het debat over de klimaatplannen van de regering van 23 februari 2022 heeft de minister voor Klimaat en Energie de Tweede Kamer toegezegd in een brief terug te komen op het idee om excessieve winsten van energiebedrijven te benutten ten gunste van mensen die moeite hebben rond te komen als gevolg van de gestegen energieprijzen. Daarnaast heeft ook de staatssecretaris tijdens het Voorjaarsnotadebat toegezegd om nader in te gaan op een dergelijke heffing.

In deze Kamerbrief wordt allereerst ingegaan op de energiebedrijven in Nederland. Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijkheid tot de introductie van een specifieke solidariteitsheffing. Daarna wordt ingegaan op de mijnbouwheffingen en tot slot wordt ingegaan op de vennootschapsbelasting. Besluitvorming over een mogelijke windfall tax in de vorm van een verhoging van de mijnbouwheffingen of een generieke verhoging van het tarief van de vennootschapsbelasting vindt plaats in augustus 2022.

In een bijlage bij deze Kamerbrief worden Kamervragen beantwoord over de excessieve winsten van energiebedrijven.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Overig
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
EZ
Datum instantie
1 juli 2022
Rolnummer
CE-AEP / 22290846
Auteur(s)
Recep Bagci
PwC
NLF-nummer
NLF 2022/1381
Aflevering
21 juli 2022
Judoreg
NFB5137

Naar de bovenkant van de pagina