Direct naar content gaan

Samenvatting

A Fonds, een beleggingsfonds naar Duits recht, probeert teruggave te krijgen van de Nederlandse dividendbelasting die is ingehouden voor de boekjaren 2002/2003 tot en met 2007/2008 met een beroep op het recht op vrij verkeer van kapitaal dat is neergelegd in artikel 63 VWEU.

Deze teruggave is door de Belastingdienst geweigerd omdat A Fonds niet in Nederland gevestigd is. Hof Den Bosch (12 oktober 2017, 14/00640 t/m 14/00645, ECLI:NL:GHSHE:2017:4323, NLF 2017/2477, met noot van Korving) is van mening dat deze weigering een schending van artikel 63 VWEU vormt en dat het verzoek van A Fonds om teruggave van de dividendbelasting moet worden toegewezen om die schending op te heffen. Het Hof vraagt zich echter af of een dergelijke beslissing verenigbaar is met het staatssteunrecht. Het gaat ervan uit dat de teruggaveregeling bestaande steun vormt en vraagt zich af of het besluit om het gebruik van deze regeling toe te staan nieuwe steun is die bij de Commissie zou moeten worden aangemeld. Het Hof heeft hierover prejudici√ęle vragen gesteld aan het HvJ.

Het HvJ oordeelt dat een nationale rechter niet kan beoordelen of een woonplaatsvereiste als aan de orde in het hoofdgeding verenigbaar is met artikel 63 VWEU, wanneer de betreffende regeling voor de teruggaaf van dividendbelasting een steunregeling is.

Conform Conclusie A-G Saugmandsgaard (NLF 2019/0080, met noot van Van Hulten).

Het voor Nederlandse fiscale doeleinden transparante A Fonds wordt gehouden door een Duits publiekrechtelijk lichaam dat bancaire activiteiten verricht, maar niet uitsluitend met winstoogmerk. De zogenoemde Sparkasse is ook belast met de uitvoering van een publieke taak. De Nederlandse beleggingen van A Fonds hebben in de betreffende jaren dividenden gegenereerd, waarop Nederlandse dividendbelasting is ingehouden. Het verzoek om teruggave van die dividendbelasting is door de Belastingdienst geweigerd omdat de Sparkasse niet in Nederland gevestigd is.

Unierechtelijke aspecten verzoek om teruggave dividendbelasting

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2002-2008
Instantie
HvJ
Datum instantie
2 mei 2019
Rolnummer
C‚ÄĎ598/17
ECLI
ECLI:EU:C:2019:352
Auteur(s)
Mart van Hulten
PwC/Tilburg University
NLF-nummer
NLF 2019/1177
Aflevering
23 mei 2019
Judoreg
NFB2495
bwbv0001506&artikel=63,bwbv0001506&artikel=108,bwbr0002672&artikel=2

Naar de bovenkant van de pagina