Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

De Inspecteur heeft het bezwaar van X (belanghebbende) tegen de aanslag IB/PVV 2015 (en Zvw) met verzuimboete niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de bezwaartermijn.

X stelt dat de aanslagen niet op de juiste wijze bekend zijn gemaakt omdat de verzending heeft plaatsgevonden naar een onjuist dan wel onvolledig adres. De aanslag is verzonden naar het Duitse adres dat was opgenomen in het bestand BvR (Beheer van Relaties), dat is gekoppeld aan de BRP.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de Inspecteur is geslaagd in het leveren van het bewijs dat de verzending van de aanslagen naar het vermeende onjuiste dan wel onvolledige adres niet aan hem is te wijten. Met de terpostbezorging van de aanslagbiljetten heeft bekendmaking op de voorgeschreven wijze plaatsgevonden. Het Hof merkt daarbij op dat voor de vraag of de aanslagen op de voorgeschreven wijze bekend zijn gemaakt, niet relevant is dat de Deutsche Post mogelijk kampte met bezorgingsproblemen.

Het Hof overweegt dat de verzending van de aanslagen per post het vermoeden rechtvaardigt dat de aanslagen op het daarop vermelde adres zijn ontvangen. X is niet geslaagd in het leveren van het van hem verlangde tegenbewijs. De blote stelling dat de postbezorging in Duitsland toentertijd kampte met problemen, is onvoldoende om te concluderen dat redelijke twijfel omtrent ontvangst van de onderhavige aanslagen bestaat. Het bezwaar inzake de aanslagen is terecht niet-ontvankelijk verklaard.

Ten aanzien van de boete ligt de bewijslast op de Inspecteur. Hij slaagt hierin niet. Het bezwaar inzake de boete is daarom ontvankelijk. De verzuimboete van € 369 is echter passend en geboden en blijft in stand.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2015
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
28 juni 2022
Rolnummer
21/00461; 21/00462
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:5410
NLF-nummer
NLF 2022/1412
Aflevering
21 juli 2022
bwbr0005537&artikel=6:8,bwbr0005537&artikel=6:8

Naar de bovenkant van de pagina